EMC tuyển dụng nhân viên tháng 12/2018

  03/12/2018

Để đáp ứng nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước, cung cấp cho khách hàng những sản phẩm và các dịch vụ tốt nhất về giải pháp máy cắt CNC Laser/Gas/Plasma. Vì thế công ty EMC cần tuyển nhân viên ở các vị trí sau:

EMC tuyển dụng nhân viên kinh doanh tháng 11/2018

  07/11/2018

Để đáp ứng nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước, cung cấp cho khách hàng những sản phẩm và các dịch vụ tốt nhất về giải pháp máy cắt Plasma/ Laser Fiber cho khách hàng.