Nguồn cắt Plasma EMC-130

  21/06/2017    Lượt xem : 1986

Nguồn cắt Plasma EMC-130 là nguồn cắt Plasma chất lượng cao, dùng cho kết nối máy cắt CNC, có khả năng cắt xuyên thủng cao, đạt được độ thẳng đứng cao.

Nguồn cắt Plasma EMC-100

  21/06/2017    Lượt xem : 2061

Nguồn cắt Plasma EMC-100 là nguồn cắt Plasma chất lượng cao, dùng cho kết nối máy cắt CNC, có khả năng cắt xuyên thủng cao và đạt được độ thẳng đứng cao