EMC tham gia khóa đào tạo nâng cao về CNC Plasma tại tập đoàn Victor

  15/09/2016

Các cán bộ kỹ thuật EMC tham gia khóa đào tạo nâng cao về CNC Plasma tại tập đoàn Victor Thermal Dynamics. Hoạt động đào tạo được tập đoàn Victor tổ chức thường niên hàng năm dành cho các đơn vị hoạt động lâu năm về lĩnh vực CNC Plasma trên toàn cầu.

Bình luận