Lượt xem: 824

Bộ điều khiển CNC Hypertherm

Mã sản phẩm : 1484385573

Cung cấp Bộ điều khiển CNC Hypertherm gồm các phiển bản sau: - MicroEDGE Pro - EDGE II - EDGE Pro

0
Số lượng:

  Cung cấp bộ điều khiển đồng bộ hoặc các linh kiện rời đi theo bộ điều khiển như:

  Mainboard (bo mạch chính của bộ điều khiển CNC Hypertherm)

  - Keylock (Khóa cứng chạy phần mềm Phoenix - phần mềm điều khiển CNC Hypertherm)

  - PCI 4 axis (cạc PCI của bộ điều khiển CNC Hypertherm)

  - IO card (cạc In out của bộ điều khiển CNC Hypertherm)

  - Card màn hình, màn hình điều khiển...của bộ điều khiển CNC Hypertherm

Sản phẩm liên quan

Đang cập nhật